Skip to main content

In ieders belang en om onduidelijkheid te voorkomen zijn algemene voorwaarden opgesteld.

 • We werken met een maandabonnement. Dit houdt in dat je niet per les maar per maand betaalt. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van jou is in geen enkel geval mogelijk. Gemiste lessen mogen (binnen 2 kalendermaanden) ingehaald worden.
 • Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso in de eerste week van de maand.
 • Het abonnement pauzeren met behoud van vaste plekjes in de lessen is niet mogelijk.
 • Het opzeggen van een abonnement dient te geschieden met inachtneming van 1 volledige maand opzegtermijn. Te weten voor de eerste van de maand. Bij voorkeur per mail.
 • Na beëindiging van het abonnement kan er niet meer ingehaald worden.
 • Indien het abonnement naar beneden aangepast wordt kunnen hiervoor gemiste lessen niet meer ingehaald worden.
 • Losse lessen dienen voor het starten van de les contant of per tikkie betaald te zijn.
 • Bij afwezigheid van docent(en) zullen we altijd eerst proberen vervanging te regelen in dezelfde stijl. Als dit niet lukt wordt er een andere, vervangende les aangeboden. Indien dit niet je favoriete stijl is mag de les op een ander moment (binnen 2 kalendermaanden) ingehaald worden.
 • Op Nationale Feestdagen is de studio gesloten. Gemiste lessen om mogen binnen 2 kalendermaanden ingehaald worden.
 • Je bent verplicht alle lichamelijke klachten te melden. Dit om blessures te voorkomen.
 • Tijdens de Pilates les dien je gebruik te maken van een eigen (bad)handdoek. Dit in verband met hygiëne.
 • Voor Yogalessen is geen handdoek nodig.
 • We sporten op de sokken of blote voeten. Schoenen zijn niet toegestaan in de lesruimte.
 • Tijdens de vakantieperiodes en bij veel uitval kan het zijn dat lessen samengevoegd worden. Komt de aangepaste tijd jou niet goed uit dan mag de les op een ander moment ingehaald worden.
 • Tijdens vakantieperiodes kan het rooster aangepast worden.
 • Per kwartaal kan er 1 les uitvallen door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van onze kant. Hiervoor wordt geen restitutie gegeven, deze les mag dan op een ander moment ingehaald worden. Bij meer uitval en geen vervangende les wordt restitutie toegepast.
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Teazer Pilates kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de trainingen of voortvloeiende uit de training dan ook.
 • Teazer Pilates behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Je wordt hier dan op tijd van op de hoogte gebracht.
 • Teazer Pilates is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om de studio.
 • Indien noodzakelijk kan Teazer Pilates de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. Je wordt hier dan op tijd van op de hoogte gebracht.
 • Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
Teazer Algemene Voorwaarden