Skip to main content

In ieders belang en om onduidelijkheid te voorkomen zijn algemene voorwaarden opgesteld.

 • We werken met een maandabonnement. Dit houdt in dat je niet per les maar per maand betaalt. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van jou is in geen enkel geval mogelijk. In overleg is het mogelijk deze les in te halen. De gemiste les dient echter wel binnen 2 kalendermaanden te worden ingehaald.
 • Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso in de eerste week van de maand.
 • Losse lessen dienen voor aanvang van de les contant betaald te zijn.
 • Wanneer je geen vast(e) lesmoment(en) in de week hebt, kan het zijn dat er niet elke week plaats is in een door jou gewenste les. De credit(s) die je hierdoor opbouwt blijven 2 kalendermaanden geldig.
 • Het opzeggen van een abonnement dient te geschieden met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Te weten voor de eerste van de maand. Bij voorkeur per mail.
 • Na beëindiging van het abonnement kan er niet meer ingehaald worden.
 • Indien het abonnement naar beneden aangepast wordt kunnen hiervóór gemiste lessen niet meer ingehaald worden.
 • Je bent verplicht alle lichamelijke klachten te melden. Dit om blessures te voorkomen.
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Teazer Pilates kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de trainingen of voortvloeiende uit de training.
 • Tijdens de les dien je gebruik te maken van een eigen (bad)handdoek. Dit in verband met hygiëne.
 • Voor Yogalessen heb je geen handdoek nodig.
 • We sporten op de sokken of blote voeten. Schoenen zijn niet toegestaan op de matjes.
 • Teazer Pilates is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om de studio.
 • Tijdens de vakantieperiodes en bij veel uitval kan het zijn dat lessen samengevoegd worden. Komt de aangepaste tijd jou niet goed uit dan mag de les op een ander moment ingehaald worden.
 • Wanneer de Yoga lessen niet door kunnen gaan (bijvoorbeeld vanwege vakantie) mogen deze in ook een Pilates les ingehaald worden. Anders van tevoren of na de vakantie in een andere Yoga les.
 • Per kwartaal kan er 1 les uitvallen door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van mijn kant. Hiervoor wordt geen restitutie gegeven, deze les mag dan op een ander moment ingehaald worden. Bij meer uitval wordt restitutie toegepast.
 • Teazer Pilates behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.
 • Indien noodzakelijk kan Teazer Pilates de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
 • Elke cursist dient zich te houden aan de huisregels. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
Teazer Algemene Voorwaarden